Соціально-педагогічний паспорт на клас

Схема паспортуСоціально-педагогічний паспорт на клас

І. Школа клас кількість учнів .

ІІ. Стан здоров’я:

1.Слабкий зір (прізвище, ім’я учня)

2. Слабкий слух (прізвище, ім’я учня)

3. Порушення опорно-рухового апарату (прізвище, ім’я учня)

4. Діти диспансерного обліку (прізвище, ім’я учня)


5. Порушення мови (прізвище, ім’я учня)


6. Часова затримка психічного розвитку (прізвище, ім’я учня)

ІІІ. Родинна ситуація:

1. Повні сім’ї (прізвище, ім’я учня)

2. Неповні сім’ї (прізвище, ім’я учня)

3. Багатодітні сім’ї (прізвище, ім’я учня)

4. Діти-сироти (прізвище, ім’я учня)

5. Проблемні сім’ї (прізвище, ім’я учня)


ІV. Невстигаючі (кількість учнів) предмети (перерахувати які)

V. ЗПР: (кількість учнів), (прізвище, ім’я учня) причини (перерахувати)

VІ. ПЗД: кількість учнів), (прізвище, ім’я учня) причини (перерахувати)

VІІ. Обдаровані діти:

(прізвище, ім’я учня, вид обдарованості) .

VІІІ. Агресивні діти

(прізвище, ім’я учня, вид агресії) .

ІХ. Дезадаптовані діти

(прізвище, ім’я учня, вид дезадаптації) .

Х. Дозвілля дітей: сімейний (який) шкільний (який) , позашкільний (який ) .

ХІ. Види наданої психолого-педагогічної допомоги

(перерахувати які) .


Пояснення до складання соціально-педагогічного паспорта класу

I. П.І.Б.

II. Стан здоров 'я

Діти із фізичними відхиленнями: порушення зору, слуху. опорно-рухового апарату; діти, які занесені до диспансерного обліку за соматичними та інфекційними захворюваннями; діти із психічними відхиленнями: затримка психічного розвитку, порушення мови та ін.

Щ. ^ Родинна ситуація:

І. Повна сім 'я.

1. Діти із неповних сімей,

У дитини немає одного із батьків, але він живий.

3. Багатодітні сім "і:

3(4) і більше дітей (вказати кількість).

4. Діти-сироти:

а) це особи у віці до 18 років, у яких померли обоє, або один із
батьків;

б) соціальний сирота - це дитина, яка має біологічних батьків,
але вони не займаються вихованням дитини і не турбуються про неї.
тобто, ті, що залишилися без батьків (батьки, позбавлені батьківських
прав; обмежені в батьківських правах; визнані безвісно відсутніми;
недієздатний; відбувають покарання у виправних колоніях;
звинувачуються у здійсненні злочинів і знаходяться під вартою:
ухиляються від виховання дітей; відмовляються забрати дітей із
лікарських, соціальних закладів, куди дитина поміщена тимчасово).

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 15 років, піклування - від 15 до 18 років.

Опіка і піклування - форми влаштування дітей на утримання, виховання, освіта, захист їх прав та інтересів.

5. Проблемні сім "і:

а) батьки зловживають спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя, допускають правові порушення;

б) стійки конфлікти у взаємовідношеннях між батьками та
дітьми:

в) сім'ї, зовні благополучні, але допускають серйозні помилки
у вихованні дітей внаслідок низької педагогічної культури (відсутність
вимог до дитини, безконтрольність, надмірна батьківська любов,
відсутність урахування вікових та індивідуальних психічних
особливостей).

IV. Невстигаючі.

Виявити «2» за чверть, з яких предметів і за яких причин (несформованість мотивів навчання, несформованість компонентів навчальної діяльності, невірне використання індивідуальних типологічних особливостей).

V. ^ Діти із затримкою психічного розвитку (З.П.Р.).

З.П.Р. - порушення нормального темпу психічного розвитку, в результаті чого дитина шкільного віку залишається в колі дошкільних ігрових інтересів. При З.П.Р. діти не можуть включатися в шкільну навчальну діяльність, сприймати певні завдання, виконувати їх. У дітей із З.П.Р. труднощі в оволодінні елементарною грамотою, лічбою поєднуються з відносно добре розвинутою мовою, здатністю до запам'ятовування віршів, казок, дотримування правил гри, до засвоювання способу виконання завдань і адекватного використання їх у нових ситуаціях. Ці особливості дають змогу дітям із З.П.Р. за спеціальних умов (індивідуалізація навантаження, використання спеціальних методів) засвоювати програму загальноосвітньої школи.

VI. ^ Педагогічна запущені діти (П.З.Д.).

Педагогічна запущеність (П.З.) - стійкі відхилення від норми в моральній свідомості й поведінці чи навчальній діяльності,, спричинені недоліками педагогічного впливу. П.З. дитина є психічно нормальною й фізично здоровою, однак немає знань та -умінь, необхідних для нормальної життєдіяльності. Розрізняють поняття П.З. і важковиховуваності Причинами П.З. можуть бути недоліки виховання в родині, незадовільні побутові умови, погана організація навчально-виховного процесу, бездоглядність, негативний вплив вулиці. У П.З.Д. спостерігаються затримки розвитку, втрата інтересу до навчання. відставання з окремих навчальних предметів, відчуття дискомфорту в колективі, заниження відповідальності й організованості тощо.

Важковихованість означає відхилення в поведінці та психічному стані дитини, яка потребує посиленої уваги педагогів, індивідуалізації засобів впливу для їх подолання. Прикладом таких відхилень можуть бути: знижені адаптивні здібності, неадекватність самооцінки та рівня захоплень, недостатній розвиток для даного віку мотиваційно-вольової сфери та пізнавальних процесів. Важковихованість частіше всього є результатом негативного впливу оточення, помилок у сімейному вихованні, а також природжених біологічних порушень нервової системи. Для попередження та профілактики необхідно встановити оптимальний психологічний режим життя, навчання та виховання, забезпечити здоровий морально-психологічний мікроклімат, коректне використання методів виховання та перевиховання Різними видами відхилення від норми є: дитячий алкоголізм, наркоманія, проституція, бездоглядність, правопорушення та злочинність.

В науковій педагогічній літературі для цієї категорії дітей
використовуються різноманітні терміни: «важкий»,

«важковиховуваний», «дитина із девіантною, асоціальною поведінкою» та інші.

Загальним є те, що поведінка дитини не відповідає нормам та правилам, що прийняті у суспільстві.

Причини відхилення від поведінки пов'язані із проблемою підліткового перехідного віку, невизначеного соціального положення, нестабільного розвитку країни, виникненням екстремальних ситуацій, із яких дитина не може вийти самостійно і т.д. В реальному житті «чистих» відхилень, як правило, не буває .

^ VII. Обдаровані діти.

Обдаровані діти (О.Д.) - діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності. За здібностями О.Д. далеко випереджають своїх ровесників. Відчутною ознакою обдарованості дитини є випереджаючий розвиток її інтелекту щодо її віку. Для О.Д. характерні висока активність розуму, підвищена схильність до розумової діяльності, інтерес до певного виду дальності, елементи оригінальності в ній, потяг до творчості. Раніше за інших можливо виявити художню обдарованість дітей. У сфері науки найшвидше виявляється обдарованість до математики .

Негативні риси О.Д. - надмірна зосередженість на улюбленій справі і своїх здібностях, байдужість до інших людей і духовних цінностей, слабка комунікабельність. Обдарованість прийнято діагностувати за темпом розумового розвитку - ступенем випередження дитиною за Інших рівних умов своїх ровесників (на цьому грунтуються тести розумової обдарованості й коефіцієнт інтелекту). Значення такого показника не варто перебільшувати, оскільки першочергову цінність має творча сторона розуму.

Обдарованість - це своєрідне сполучення здібностей, що забезпечує успішність виконання якої-небудь діяльності. Міра обдарованості й таланту установлюється не за характеристиками самих здібностей, а й за характером продуктів діяльності, що відзначаються нестандартністю, оригінальністю та іншими показниками .

VIII ^ Агресивні діти.

Агресивність дітей (А.Д) - емоційний стан і риса характеру дитини. Характеризується імпульсивною активністю поведінки. ефективними переживаннями - гнів, злість, намаганням заподіяти іншому травму (фізичну чи моральну). А.Д, є наслідком поганого ставлення до них (відсутність чуйності й поваги, надмірна строгість, зловживання покараннями).

Види агресії:

 1. Фізична агресія - використання фізичної сили проти іншої
  особи.

 2. Опосередкована агресія - спрямована скельними шляхами
  на іншу особу (наклеп, злобний жарт) або ні на кого спрямовані
  пориви гніву, що виявляються у вигляді крику, тупанні ногами, битті
  кулаками по столу та ін.

 3. Роздратованість - готовність до вияву при найменшому
  збудженні різкості, грубості.

 1. Негативізм - опозиційна міра, поведінки. Як правило,
  спрямована проти авторитету чи керівництва; ця поведінка може
  зростати від пасивної до активної боротьби проти установлених
  законів та звичаїв.

 2. Образа - заздра та ненависть до оточуючих, зумовлена
  почуттям гніву на весь світ за дійсні або вигадані страждання,

6. Підозрюваність - недовіра та обережливість по відношенню
до людей, засновані на впевненості в тому, що оточуючі, спроможні
причинити зло,

7. Вербальна агресія - вияв негативних почуттів .як через форму (сварка, крик, візі), так і через словесні відповіді (погроза, прокляття, сварка).

8. Докори, сумління, відчуття вини - стриманий вплив відчуття вини на вияв форм поведінки, які, як правило, забороняються нормами суспільства.

IX. ^ Дезадаптовані діти.

Психологічним змістом соціальної адаптації є зближення, мети і ціннісних орієнтацій особистості учня, опанування ним норм і традицій групової культури, входження в рольову структуру групи. Дезадаптивні учні скуті, невпевнені в собі, знервовані, відлюдкуваті. В однолітків викликають зневагу і стають психічно ізольованими або занедбаними. Дезадаптація протікає у трьох формах: невротичній (неврози),капітулятивно-депресивній (психосоматичні захворювання), агресивно-протестуючій (порушення поведінки),

Соціальна дезадаптація - це процес втрати в особи соціально-значущих якостей, що заважають успішному пристосуванню до умов соціального середовища,

Відхилення в поведінці є одним із виявів соціальної дезадаптації.

X. Дозвілля дітей - вільний від обов'язкової діяльності час.
Використовуючи години дозвілля для ігор, читання, пращ, занять
спортом, мистецтвом, технікою, дитина розвивається морально,
розумово й фізично.

Вказати вид дозвілля, місце проведення (сімейний, шкільний, позашкільний).

XI. Види наданої психолого-педагогічної допомоги,
Діагностика - вивчення психолого-педагогічних особливостей

особистості, її мікросередовища, шов життя, виявлення інтересів та потреб, проблем.

Виховна робота - включення дітей у різноманітні види діяльності; надання допомоги батькам у розвитку їх виховних можливостей.

Взаємодія з іншими службами - захист інтересів дітей; взаємодія з медпрацівниками, психологом, соціальним педагогом, фахівцями соціальних служб, органами опіки та правозахисники органами.
Кiлькiсть переглядiв: 746

Коментарi
п/п

П І П

Стан здоро-в’я

Родинна ситуація

Нести-гаючі учні

Діти із ЗПР

Обда-ровані

діти

Агре-сивні

діти

Дезадап-товані діти

Дозві-лля дітей

Види наданої допомо-ги